• Store

  • - Nippon iimono ten(2019)

  • - Matsuya Handicraft Direct Shop(2019)

  • - Tekiseishasai(2019)

  • - Poke Nuku MARKET(2019)

 • Fair

  • - interior lifestyle(2019)

  • - Tokyo Giftshow(2019)